citypolisa.pl

Telefony alarmowe

  • Tel. alarmowy: 112
  • Policja: 997
  • Pogotowie Ratunkowe: 999
  • Straż Pożarna: 998
  • Straż Miejska: 986