citypolisa.pl

Pożar

1. W przypadku pożaru należy wszcząć alarm!

2. Natychmiast zawiadom o zdarzeniu:

  • straż pożarną tel. 998 (lub 112)
  • pogotowie ratunkowe, jeśli ucierpiały osoby tel. 999 (lub 112)
  • policję, jeśli masz podejrzenie przestępstwa tel. 997 (lub 112)

3. Nie dokonuj zmian w uszkodzonym mieniu

do czasu przyjazdu powiadomionych służb lub oględzin ubezpieczyciela

4. Zgłoś szkodę do Brokera Ubezpieczeniowego niezwłocznie po jej powstaniu

Zgłaszając szkodę podaj:

  • swoje dane osobowe
  • numer polisy ubezpieczeniowej
  • prawdopodobną przyczynę i rodzaj szkody
  • kontakt telefoniczny lub mailowy