citypolisa.pl

OC działalności

1. Upewnij się o posiadaniu ubezpieczenia OC

Sprawdź, czy sprawca zdarzenia lub właściciel posesji na której doszło do zdarzenia posiada ubezpieczenie OC. Jeżeli tak to zbierz następujące dane:

  • numer polisy
  • nazwę Ubezpieczyciela
  • dane Ubezpieczonego

2. Zabezpiecz miejsce zdarzenia:

  • do czasu oględzin uszkodzeń przez Ubezpieczyciela nie dokonuj w uszkodzonym mieniu jakichkolwiek zmian i napraw
  • o ile dla zabezpieczenia mienia lub innych ważnych względów naprawa musi być dokonana, należy stworzyć dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia

3. Zgłoś szkodę do Ubezpieczyciela

Zgłaszając szkodę podaj:

  • swoje dane osobowe
  • numer polisy ubezpieczeniowej
  • prawdopodobną przyczynę i rodzaj szkody
  • kontakt telefoniczny lub mailowy
  • własne uwagi dotyczące przebiegu zdarzenia oraz zakresu uszkodzeń