citypolisa.pl

Wypadek drogowy

1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia

 • Wypadek - jeśli są osoby ranne lub zabite:
  • nie zmieniaj ustawienia pojazdu
  • włącz światła awaryjne
  • ustaw trójkąt ostrzegawczy
 • Kolizja - jeśli nie ma osób rannych lub zabitych:
  • zatrzymaj pojazd w miejscu niepowodującym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu

2. Natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe, jeśli ucierpiały osoby

 • pogotowie: tel. 999 bądź z tel. komórkowego 112
 • udziel pierwszej pomocy poszkodowanym

3. Koniecznie wezwij policję, jeśli:

 • są osoby ranne bądź zabite
 • masz wątpliwość, kto zawinił
 • sprawca zdarzenia odmawia złożenia oświadczenia
 • sprawcą zdarzenia jest obcokrajowiec
 • szkody materialne są duże
 • w zdarzeniu uczestniczyło więcej niż dwa pojazdy
 • doszło do uszkodzenia pojazdów bez ich kontaktu np.: w wyniku wymuszenia pierwszeństwa
 • masz jakiekolwiek inne wątpliwości

tel. 997 bądź z tel. komórkowego 112

4. Wypełnij „Wspólne zgłoszenie o wypadku drogowym” wraz z „Oświadczeniem sprawcy szkody”

 • pobierz Wspólne oświadczenie o wypadku drogowym oraz Oświadczenie sprawcy szkody w dziale Dokumenty.
 • jeśli jesteś niewątpliwym sprawcą kolizji złóż samodzielnie w obecności osoby poszkodowanej oświadczenie sprawcy kolizji drogowej z własnoręcznym podpisem
 • jeśli jesteś poszkodowanym w kolizji, zażądaj, aby sprawca złożył w Twojej obecności oświadczenie sprawcy kolizji z własnoręcznym podpisem
 • dopilnuj, aby oświadczenie zawierało:
  • dane osobowe osób kierujących pojazdami (nazwiska, adresy, numery tel.)
  • dane pojazdów (numery rejestracyjne, marki, numery VIN)
  • seria i numer polisy OC sprawcy, nazwa i adres ubezpieczyciela z polisy

5. Sprawdź dokładnie polisę sprawcy

Upewnij się czy:

 • daty odpowiedzialności są aktualne
 • dane pojazdu na polisie są zgodne z pojazdem uczestniczącym w kolizji / wypadku
 • dodatkowo upewnij się, czy numer telefonu podany przez sprawcę jest prawidłowy

6. Zapisz dane jednostki policji

Po przybyciu policji, poproś funkcjonariusza o podanie:

 • imienia i nazwiska
 • jednostki policji, do której należy

7. Zgłoś szkodę do Ubezpieczyciela niezwłocznie po jej powstaniu

Zgłaszając szkodę podaj:

 • swoje dane osobowe
 • numer polisy ubezpieczeniowej
 • rodzaj szkody
 • kontakt telefoniczny lub mailowy